عاشقانه آرام جعفری برای همسرش+عکس

سینما برتر: آرام جعفری نوشت : وقتى تو نیستى،من هم تنهاترین اتفاق بى دلیل رو زمینم(سید على صالحى).

آرام جعفری نوشت : وقتى تو نیستى،من هم تنهاترین اتفاق بى دلیل رو زمینم(سید على صالحى)#همسرانه #عاشقانه_ها

خبر های دیگر

مطالب پیشنهادی