شبنم قلی خانی و توصیه اش برای لذت بردن از زندگی + عکس

سینما برتر: شبنم قلی خانی نوشت : تمام چیزها در زندگی موقتی هستند.اگر خوب پیش می رود ازش لذت ببر چون برای همیشه دوام نخواهند داشت و اگر بد پیش می رود نگران نباش برای همیشه دوام نخواهند داشت.

 

تگ ها

خبر های دیگر

مطالب پیشنهادی