عکس «سحر قریشی» کنار ساحل

سینما برتر: «سحر قریشی» با انتشار عکس زیر ، صفحه شخصی خود را به روز کرد.

 

 

«سحر قریشی» با انتشار عکس زیر ، صفحه شخصی خود را به روز کرد.

وی نوشت:

هر چى آرزوى خوب ِ

مال تو

هر چى که خاطره دارى

مال من…

تگ ها

خبر های دیگر

مطالب پیشنهادی