سلفی شیک مجری سرشناس با محسن ابراهیم زاده

سینما برتر: بهمن هاشمی نوشت: جوانی برومند خوش صدا و با اخلاق در عرصه موسیقی محسن ابراهیم زاده. و افتخاری برای موسیقی ایران.

بهمن هاشمی نوشت:
جوانی برومند خوش صدا و با اخلاق در عرصه موسیقی محسن ابراهیم زاده. و افتخاری برای موسیقی ایران

خبر های دیگر

مطالب پیشنهادی