نظر عجیب خانم بازیگر درباره دوستش + عکس

سینما برتر: نرگس محمدی با انتشار این عکس نوشت: همه در حال بدو بدو عید ما سر کار با اندیشه جان دلم از خوب ها و با معرفت هاى روزگار که با تمام خانم هاى که میشناسم تفاوت داره و تفاوتِ از معرفت ذاتى که داره نشأت میگیره.

نرگس محمدی با انتشار این عکس نوشت: همه در حال بدو بدو عید ما سر کار با اندیشه جان دلم از خوب ها و با معرفت هاى روزگار که با تمام خانم هاى که میشناسم تفاوت داره و تفاوتِ از معرفت ذاتى که داره نشأت میگیره.
اندیشه جانم خیلى برامون عزیزى.

خبر های دیگر

مطالب پیشنهادی