حمله تند خانم بازیگر ایرانی به رییس جمهور روحانی!

سینما برتر: هدیه تهرانی نوشت: آقای روحانی کشور در آرامش است شما آسوده بخوابید مردم بیدارند

 

 

خبر های دیگر

مطالب پیشنهادی