به گزارش «عمار فیلم»، همزمان با موج جهاد و همبستگی مردم ایران برای کمک و یاری رساندن به مردم سیل زده ایران و رفع مشکلات آنها، بسته آثار منتخب جشنواره مردمی فیلم عمار با عنوان «تداوم» برای اکران مردمی در سراسر کشور آماده شد.