آخرین عکس از عادل فردوسی پور در روزهای بدون برنامه ۹۰!

سینما برتر:آخرین عکس از عادل فردوسی پور او را سرمزار سهراب سپهری نشان می دهد.انگار تعطیلی نود باعث شده تا عادل به کارهای عقب افتاده و مورد علاقه خود برسد.

 

خبر های دیگر

مطالب پیشنهادی