جزییات عجیب ۳۰۰ دقیقه سانسور سریال ممنوعه / مجبور شدیم!

سینما برتر:کارگردان سریال ممنوعه بخاطر ۳۰۰ دقیقه سانسور این سریال قسمت دوم آن را نمی سازد.

 

 

خبر های دیگر

مطالب پیشنهادی