سگ بازی بازیگران دلیلی برای حذف از صدا و سیما!

سینما برتر:سگ بازی بازیگران دلیلی برای حذف از صدا و سیما است! شهره لرستانی آخرین قربانی این سیاست است که در ماه رمضان از آنتن تلویزیون حذف شد چرا که در اینستاگرام فیلم هایی از سگ خانگی اش انتشار داده بود!

 

 

خبر های دیگر

مطالب پیشنهادی