قولی که خانم بازیگر به عشقش داد + عکس

سینما برتر: شیوا طاهری با انتشار این عکس نوشت: این روزا…. درگیر کاریم که همیشه آرزو میکردم درگیر کاری که میخوام روو سفید شم
پیش خودم، پیش خدا
و پیش تویی که با اومدنت شادی رو توو زندگیم آوردی
من عاشقتم
و با همه ی عشقم بهت قول میدم
همیشه روو سفیدت کنم
عشق همیشگی زندگیم، محسنم

خبر های دیگر

مطالب پیشنهادی