اعضای هیأت داوران بخش فیلم سومین جشنواره موج کیش معرفی شدند

سینما برتر: با حکم ابراهیم حصاری دبیر «سومین جشنواره فیلم کوتاه موج کیش»، بهنام بهزادی، هومن بهمنش، نرگس آبیار، آرین وزیر دفتری و پگاه آهنگرانی به عنوان اعضای هیأت داوران جشنواره فیلم موج کیش معرفی شدند.

بیشتر بخوانید

خبر های دیگر

مطالب پیشنهادی