هانیه توسلی خودزنی کرد! + جزییات

هانیه توسلی

سینما برتر:هانیه توسلی: من آن فیلم هایی که بازی کردم نیستم! هانیه توسلی با این حرف ها خودزنی کرد و به صراحت گفت که قبول نقش ها در خیلی از فیلم ها از روی ناچاری و بخاطر هزینه تحصیلی بود. خیلی از کاربران این اظهارات را یک نوع خودزنی حرفه ای دانستند.

 

 

خبر های دیگر

مطالب پیشنهادی