کریملوژی! دلقک گمگشته

سینما برتر: کریملوژی سراسر خلق است.خلق انواع هنرها و بازی با روح تماشاگر .

 

 

مجید رحمتی به هدایت رضا بهرامی اشک و لبخند را همزمان به مخاطب هدیه میدهند.این نمایش تکه های پازل نیمه خفته ی نمایش ایرانیست، بازی نور و دلقک درهم تنیده اند.خلاقیت کار آنجا انجا چشم گیر میشود که ریتم با بازی بازیگر همراه شده و مخاطب را غرق میکند انچنان که هرگز متوجه نبود موسیقی نمی شویم.اشعار عامیانه ی شیرین فارسی خود موسیقی اثر میشوند.

دلقک گمگشته را باید شنید او خلاصه تمام عیار نمایش ایرانی است.کریم پشه با رندی نقاب هایش را عوض میکند و مخاطب را همراه خودش میبرد. کریملوژی خالق قاب هایی بی نظیر است به نوعی که هر چند لحظه ، یک تابلو جدید به تصویر می کشد. طراحی صحنه مینیمال و استفاده از تمام اجزای آن در راستای هدف نمایش است.طراحی لباس ، بازی رنگ و نور ، کارگردانی حساب شده ی رضا بهرامی بازی هنرمندانه ی مجید رحمتی را کامل می کند، دلقکی که نماد ایران و ایرانیست.

هرشب سالن قشقایی مجموعه ی تیاتر شهر ساعت ۲۰ رضا بهرامی و گروه هنرمندش دیالکتیک کریم شیره ای را روی صحنه میبرند.

به امید موفقیت بیشتر آنها!

آرزو صالحی

خبر های دیگر

مطالب پیشنهادی