پنهان شدن مجری ممنوع التصویر پشت دلقک + عکس

سنما برتر: احسان کرمی با انتشار این عکس نوشت: هر وقت با چشمهایم بلند میگویم دوستت دارم آن طور بلند به من میخندى که دلم سر میرود که مبادا عشق از من دلقکى ساخته باشد سخت ناشى و احمق… آنوقت گاهى در دلم میگویم واى بر من… گاهى هم میگویم واى بر تو…آرى! من میخواهم عشق همیشه بى گناه باشد.
پنهان شدن مجری ممنوع التصویر پشت یک دلقک/ عکس
به گزارش افکارنیوز، احسان کرمی با انتشار این عکس نوشت:

هر وقت با چشمهایم بلند میگویم دوستت دارم آن طور بلند به من میخندى که دلم سر میرود که مبادا عشق از من دلقکى ساخته باشد سخت ناشى و احمق… آنوقت گاهى در دلم میگویم واى بر من… گاهى هم میگویم واى بر تو…آرى! من میخواهم عشق همیشه بى گناه باشد.

خبر های دیگر

مطالب پیشنهادی