سبقت محبوبیت فردوسی‌پور از میثاقی در یک نظرسنجی عجیب

سینما برتر: در پارک هنرمندان، نظرسنجی جالبی برگزار شد که مجری سابق برنامه ۹۰ باز هم از میثاقی سبقت گرفت.عده ای می گویند میثاقی یک رای هم ندارد احتمالا کسانیکه سیگارشان را داخل آن انداخته اند نمی دانستند ماجرای نظر سنجی چیست؟!
 سبقت فردوسی‌پور از میثاقی در پارک هنرمندان

در پارک هنرمندان تهران شاهد یک ایده و خلاقیت جالب بودیم. در محوطه این پارک، بخشی در نظر گرفته شده که برای حفظ محیط زیست و هشدار برای عوارض و بیماری‌های افراد سیگاری، ته‌سیگارها در یک باکس ویژه انداخته می‌شوند.

حالا برای این که جذابیت این اتفاق دوچندان شود، عکسی از عادل فردوسی‌پور و محمدحسین میثاقی هم کار شده تا یک نظرسنجی جالب در این زمینه طراحی شود؛ از تعداد ته‌سیگارهای انداخته‌شده در این باکس، کاملا مشخص است که اینجا هم فردوسی‌پور از مجری برنامه فوتبال برتر، سبقت گرفته است.

خبر های دیگر

مطالب پیشنهادی