عکس علی ضیا از سالگرد زلزله کرمانشاه

سینما برتر: علی ضیا تصویر زیر را منتشر کرد.

 

مرتبطاخبار

علی ضیا با انتشار این عکس نوشت:
کرمانشاه
دره ژاله
سالگرد زلزله

زلزله کرمانشاه

اخبار مرتبط

پست‌ بعدی