ظاهر متفاوت «شبنم فرشادجو» در یک نمایش + عکس

سینما برتر: شبنم فرشادجو با انتشار این عکس نوشت: تا ده بهمن در تالار حافظ ساعت هشت و نیم شب منتظرتونیم #نمایش من یه زنم صدامو‌می شنوی؟

 

مرتبطاخبار

 

شبنم فرشادجو

 

اخبار مرتبط

پست‌ بعدی