All posts under: تلوزیون

سینما برتر: یکی از مراجع عظام تقلید به استفتایی درباره یکی از مسابقات تلویزیونی پاسخ داده که «این کار قمار است و شرکت‌کنندگان مالک آن جوایز نمی‌شوند.»       برنامه «برنده‌باش» چند صباحی … بیشتر بخوانید

مطالب پیشنهادی