سینما برتر: شیوا طاهری با انتشار این عکس نوشت: این روزا…. درگیر کاریم که همیشه آرزو میکردم درگیر کاری که میخوام روو سفید شم پیش خودم، پیش خدا و پیش تویی که با اومدنت … بیشتر بخوانید

مطالب پیشنهادی