Tagged: خواهر شهرزاد

سینما برتر:  نسیم ادبی با انتشار این عکس نوشت: نسیم ادبی با انتشار این عکس نوشت: امسال با سه فیلم( مردی بدون سایه) به کارگردانی علیرضا رئیسیان فیلم سینمایی (آشفتگی )به کارگردانی فریدون جیرانی … بیشتر بخوانید

سینما برتر: نسیم ادبی عکسی از خود در اینستاگرام منتشر کرد. نسیم ادبی با انتشار این عکس نوشت: امسال با سه فیلم( مردی بدون سایه) به کارگردانی علیرضا رئیسیان فیلم سینمایی (آشفتگی )به کارگردانی … بیشتر بخوانید

مطالب پیشنهادی