Tagged: فشار خون

سینما برتر: اکبر عبدی که بامداد امروز با تشخیص گروه پزشکی اورژانس آمل به بیمارستان شمال منتقل شد که پس از درمان بیمارستان را ترک کرد.    دکتر ابراهیم قاسمی رئیس بیمارستان شمال آمل … بیشتر بخوانید

مطالب پیشنهادی