Tagged: مریض

سینما برتر: بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، گفت: مردم ایران حالم خوب نیست و اگر فراموشم نکردید برایم دعا کنید.   نام داریوش اسدزاده ما را به یاد آثار با شناسنامه تلویزیون و … بیشتر بخوانید

سینما برتر: لحظاتی پیش عوامل سریال شش قهرمان و نصفی ویدئویی از اکبر عبدی منتشر کردند که در این ویدئو عبدی شرح حال خود را به شرح زیر بیان کرده است. لحظاتی پیش عوامل … بیشتر بخوانید

سینما برتر: اکبر عبدی که بامداد امروز با تشخیص گروه پزشکی اورژانس آمل به بیمارستان شمال منتقل شد که پس از درمان بیمارستان را ترک کرد.    دکتر ابراهیم قاسمی رئیس بیمارستان شمال آمل … بیشتر بخوانید

مطالب پیشنهادی